Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej,

Conectar
ORGANIZACJA HISTORIA DLA RODZICÓW

GIMNAZJUM

HISTORIA

2012/2013

Do Gimnazjum uczęszcza 396 uczniów - 18 oddziałów

 Nowy rok szkolny trwał  będzie od 3 września do 28 czerwca 2013 r. .W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora,  zmienia się dyrekcja szkoły. 
Rada Pedagogiczna w składzie:

Dyrekcja

Jolanta Kuropatwa

DYREKTOR SZKOŁY, nauczycielka historii

 
Agnieszka  Modlińska

WICEDYREKTOR, nauczycielka języka polskiego

 

Blok humanistyczny

Katarzyna Bednarek

biblioteka - Międzyszkolne Centrum Informacji

 

Iwona Bartczak

język polski

 

Barbara Doniak

język polski

 

Sławomir Doniak

język polski

 

Renata Kubiak

język polski

 

Anna Kowalska

wiedza o społeczeństwie, historia

 

Marta Kowalczyk

biblioteka - Międzyszkolne Centrum Informacji

 

Bożena Kupis

religia

 

Anna Lickowska

historia, wiedza o społeczeństwie

 

Andrzej Łuczak

plastyka, zajęcia artystyczne

 
Magdalena Florek -Barylska pedagog szkolny  

Marcin Tober

muzyka, zajęcia artystyczne

 

Jerzy Tracz

religia

 

Alicja Zarzycka - Durda

psycholog szkolny

 

Blok matematyczno - przyrodniczy

Piotr Cieślarek

informatyka, technika

 

Wioletta Łuczak

matematyka

 

Małgorzata Przybylak

matematyka

 

Dorota Wyrzykowska

matematyka

 

Elżbieta Lewandowska

matematyka

 

Magdalena Jasiaczek

chemia

 

Elżbieta Gierowska

geografia

 

Sylwia Gnatowska

fizyka

 

Bożena Kuś

biologia

 

Blok języków obcych

Aleksandra Bednarska

język niemiecki

 

Małgorzata Jeziorska

język niemiecki

 

Jolanta  Szyller-Józwiak

język angielski

 

Ewelina Gryglewska

język angielski

 

Blok wychowania fizycznego

Marcin Banasiak

W F

 

Beata Banasiak

W F

 

Michał Kubiak

W F

 

Marta Miarka

W F

W dniu 11 czerwca 2012 r. rozpoczęto budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego za kwotę ponad milion sto tysięcy zł.  Budowę ukończono w dniu 17  września 20012 / odbiór techniczny/.W jego skład wchodzą : boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia czterotorowa do biegów na 100 m, skocznia w dal , boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko do rzutu kulą. W części rekreacyjnej znajduje się scena i widownia.

Rada Pedagogiczna uchwaliła nową koncepcję pracy szkoły na lata 2012-2017

smileyJuż po raz trzeci Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej otrzymało tytuł Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości, a działający w nim Szkolny Klub Przedsiębiorczości został uznany za najlepszy w Polsce. Wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych, najlepszymi okazały się Panie Agnieszka Wyrzykowska i Jolanta Kuropatwa, opiekunki SKP. Nauczycielkom wręczono statuetki - Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości 2012.

devil17 grudnia 2012 r. w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi miała miejsce uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych potwierdzających uzyskanie stypendium naukowego dla uzdolnionej młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.  Te szczególne nagrody wręczał Marszałek Województwa Łódzkiego p. Witold Stępień oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi.  W gronie stypendystów znaleźli się uczniowie z Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Gimnazjaliści: Agnieszka Augustyniak, Karolina Bechcińska, Dominika Marciniak, Sebastian Trzeciak i Kaja Stelmaszewska zostali stypendystami w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opiekunami dydaktycznymi gimnazjalistów są Panie Jolanta Kuropatwa, Wioletta Łuczak i Agnieszka Wyrzykowska. Stypendia naukowe nasi gimnazjaliści otrzymywać będą przez rok. W tym czasie realizować będą indywidualne programy rozwoju z wybranych przedmiotów kierunkowych: Agnieszka z wiedzy o społeczeństwie; Karolina, Kaja, Dominika i Sebastian z matematyki.

 

W roku szkolnym 2011 - 2012

Rada pedagogiczna bez zmian w porównaniu z rokiem 2010-2011

Do Gimnazjum uczęszcza 413 uczniów - 19 oddziałów

W szkole, za zgodą organu prowadzącego, funkcjonuje internetowy dziennik lekcyjny - firmy "PRYMUS"-o adresie     https://gmtk.prymus.info

Realizowane są dwa projekty Unijne 1. „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”          2. „Zostać przedsiębiorczym”

Na sali sportowej wymieniono parkiet- listopad 2011 r.

W budynku szkoły zainstalowano internet  bezprzewodowy - nauczyciel informatyki Pan mgr Piotr Cieślarek. Każda sala lekcyjna dysponuje zestawem - komputer, projektor, ekran. Pięć sal wyposażono w tablice interaktywne, wizualizery, drukarki.

yes

 • 8 stycznia 2012 po raz dwudziesty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  W tym roku sztab przy Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej liczył 24 wolontariuszy z klas drugich i trzecich. Zebrali imponującą sumę 5462,12 zł (w tym 84 zł z licytacji gadżetów WOŚP). Największe kwoty zebrały:
  Paula Przybylak z klasy IIIB - 468,77 zł, Dominika Krzyżaniak z klasy IIID - 462,31 zł  , Paulina Łukasiewicz z klasy IID - 432,39 zł. Sztabem kierowała Pani Ewelina Gryglewska
 • Adrianna Radoszewska i Sebastian Trzeciak zostali stypendystami w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opiekunem dydaktycznym uczniów jest Pani Agnieszka Wyrzykowska.

 • Już po raz drugi Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Topoli Królewskiej otrzymało tytuł Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości, a działający w niej Szkolny Klub Przedsiębiorczości został uznany za najlepszy w Polsce. Wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych, najlepszymi okazały się Panie Agnieszka Wyrzykowska i Jolanta Kuropatwa, opiekunki SKP. Nauczycielkom wręczono statuetki - Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości 2011.

 • 26 września 2011 roku Gimnazjum im Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej po raz kolejny otrzymało certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego. Do otrzymania certyfikatu przyczynili się nauczyciele i uczniowie podejmujący działania promujące zdrowy styl życia. Certyfikat otrzymaliśmy na okres pięciu lat - do 31 sierpnia 2017 roku. Koordynatorzy SSPZ Bożena Kuś i Małgorzata Przybylak.

  • Szkolny Klub Przedsiębiorczości zdobył wyróżnienie w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” organizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Opiekunami SKP są Panie Jolanta Kuropatwa i Agnieszka Wyrzykowska.

  • Alicja Wróblewska z klasy I B została laureatką XI edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
   Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań.

   Stypendium jest przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń zasłużył się czymś szczególnym dla swojego regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik, talent artystyczny, programista, hobby, pasja itp.). Program Stypendialny jest realizowany przez Europejską Szkołę Kształcenia Indywidualnego w Krakowie.

  • Laureat 17. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów Szkolnych MAM FORUM PISMAKÓW – PISMAK ROKU 2012 dla Mileny Olczak z redakcji „Półserio”. Opiekun laureatki – p. Sławomir Doniak.

  • Nagroda dla internetowej wersji gazety „Półserio” – wydanie z lutego 2012 r. - w programie JUNIOR MEDIA. Opiekunami młodych redaktorów są Barbara Doniak i Sławomir Doniak.

   • Komitet inwestycyjny „Mistrzowie Transakcji” (Łukasz Banasiak, Bartek Bechciński, Julek Janica, Sebastian Trzeciak, Igor Urbanek) działający w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości brał udział się w wojewódzkich półfinałach VI edycji ogólnopolskiego konkursu ekonomicznego „Z klasy do kasy”. Organizatorami konkursu są: Agora S.A, NBP, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga. „Mistrzowie Transakcji” okazali się najlepszym gimnazjalnym zespołem inwestycyjnym w województwie. Opiekunem grupy była p. Agnieszka Wyrzykowska.

   • Gimnazjum im Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej zakwalifikowało się do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Uczniowskie IDEA 2012

 

2010/2011

Do Gimnazjum uczęszcza 414 uczniów - 19 oddziałów

 Nowy rok szkolny rozpoczął się w dniu 1 września . Rada Pedagogiczna w składzie

Dyrekcja

Jan Perka

DYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel informatyki

 

Jolanta Kuropatwa

WICEDYREKTOR, nauczycielka historii

 

Blok humanistyczny

Katarzyna Bednarek

biblioteka - Międzyszkolne Centrum Informacji

 

Iwona Bartczak

język polski

 

Barbara Doniak

język polski

 

Sławomir Doniak

język polski

 

Renata Kubiak

język polski

 

Anna Kowalska

wiedza o społeczeństwie, historia

 

Marta Kowalczyk

biblioteka - Międzyszkolne Centrum Informacji

 

Bożena Kupis

religia

 

Anna Lickowska

historia, wiedza o społeczeństwie

 

Andrzej Łuczak

plastyka, zajęcia artystyczne

 
Agnieszka Modlińska język polski  

Marcin Tober

muzyka, zajęcia artystyczne

 

Jerzy Tracz

religia

 

Alicja Zarzycka - Durda

psycholog szkolny

 

Blok matematyczno - przyrodniczy

Piotr Cieślarek

informatyka, technika

 

Wioletta Łuczak

matematyka

 

Małgorzata Przybylak

matematyka

 

Dorota Wyrzykowska

matematyka

 

Elżbieta Lewandowska

matematyka

 

Magdalena Jasiaczek

chemia

 

Elżbieta Gierowska

geografia

 

Sylwia Gnatowska

fizyka

 

Bożena Kuś

biologia

 

Blok języków obcych

Aleksandra Bednarska

język niemiecki

 

Małgorzata Jeziorska

język niemiecki

 

Katarzyna Szczepaniak

język niemiecki

 

Jolanta Szyller

język angielski

 

Ewelina Gryglewska

język angielski

 

Blok wychowania fizycznego

Marcin Banasiak

W F

 

Beata Banasiak

W F

 

Michał Kubiak

W F

 

Marta Miarka

W F

 Szkoła wzbogaciła się o nową pracownię komputerową ( 25 laptopów,tablica interaktywna z projektorem o krótkiej ogniskowej, wizualizerem, drukarką i internetem bezprzewodowym. Doposażono pozostałe sale w projektory i ekrany. Dalsze trzy pracownie otrzymały wizualizery.  Odnowione zostały sale na parterze i caly blok żywieniowy.

 

 • Karol Grzelak, uczeń klasy III B, został laureatem konkursu przedmiotowego z języka polskiego. Sukces Karola wspierała pani dr Iwona Bartczak.

 • Edyta Gmerek ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na pracę pisemną promującą płatności bezgotówkowe organizowanym przez Narodowy Bank Polski.

 • Anna Głyda i Katarzyna Janiak zostały stypendystkami w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Opiekunami dydaktycznymi uczennic są nauczycielki matematyki- Wioletta Łuczak i Agnieszka Wyrzykowska.

 • Szkoła otrzymała tytuł Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości 2010, a działający w niej Szkolny Klub Przedsiębiorczości został uznany za najlepszy w Polsce. Wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych, najlepszymi okazały się Dorota Wyrzykowska- nauczycielka matematyki i Jolanta Kuropatwa-nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie oraz wicedyrektor szkoły. Nauczycielkom wręczono dyplomy i statuetki - Najlepszy Nauczyciel Przedsiębiorczości 2010.

 • Julia Kosecka i Dominika Woźniak ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zajęły I miejsce w kategorii gimnazjum w ogólnopolskim konkursie pt. „Nasz Szkolny Klub Przedsiębiorczości w obiektywie” organizowanym przez Narodowy Bank Polski.

 

 

 

 

 

 

2009/2010

Do Gimnazjum uczęszcza 414 uczniów - 19 oddziałów

ANIA WOJTCZAK, uczennica klasy III, zostala LAUREATEM Ogólnopolskiego Konkursu Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989 . Sukces Ani wspierala pani mgr RENATA KUBIAK;

 • Zielona Szkoła w Grecji. Tym razem nasi uczniowie byli w Grecji na wyspie Thassos, gdzie przez prawie dwa tygodnie sierpnia u poznawali uroki greckiego życia. Ciepła, bardzo słona woda z morza Egejskiego, dojrzałe figi na drzewach, to mała część atrakcji.

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010.  Uroczystość rozpoczęła tradycyjnie liturgia Mszy Świętej w kościele parafialnym . Liturgii przewodniczył Ksiądz Proboszcz Kamil Leśniewski. W sali sportowej z udziałem Wójta Gminy Pana Andrzeja Wdowiaka odbyła się uroczystość zgodnie z ceremoniałem szkolnym. Rok szkolny rozpoczęło 414 uczniów podzielonych na 19 oddziałów. Klas I - 6, Klas II - 6, Klas III- 7. Klasy pierwsze rozpoczynają naukę wg nowych programów i założeń reformy oświatowej.

 • Zebranie Plenarne Rodziców.  W dniu 10 września odbyło się zebranie Wyborcze Rodziców. Wybrana w oddziałach Rada Rodziców , wybrała na Przewodniczącą Rady Panią Jadwigę Frątczak, na Skarbnika Panią Edytę Pabin - Kaźmierczak i na Sekretarza Rady Panią Marzenę Kamińską.

 • 22 września odbyły się wybory Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Prawo do głosu otrzymali wszyscy członkowie i opiekunka, pani Sylwia Gnatowska. Przeważającą liczbę głosów zdobyła Agata Wdowiak z klasy 3A. Na swojego zastępcę wybrała ona Paulinę Chwiałkowską z klasy 3G, a sekretarzem ogłosiła Patrycję Bindas z klasy 3D
 • 10 października 2009 r. odbyły się w naszej szkole uroczystości poświęcone postaci patrona gimnazjum, Czesława Miłosza – jednego z najwybitniejszych poetów polskich XX w., laureata literackiej Nagrody Nobla. Podobnie jak w latach ubiegłych odwiedzili nas goście z Uniwersytetu Łódzkiego: pani profesor Krystyna Poklewska, pani doktor Marzena Woźniak - Łabieniec, pan doktor Tomasz Cieślak oraz pan doktor Jerzy Wiśniewski. W tegorocznych wystąpieniach przybliżyli nam ten okres w życiu i twórczości Miłosza, który poeta spędził w Stanach Zjednoczonych. Prelekcja literaturoznawców została wzbogacona projekcją filmu.
 • W dniach 5.10-13.10. 2009 trzynaścioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami w osobach p. Jolanty Szyller i Eweliny Gryglewskiej odwiedziło malownicze miasto Aydin położone na południowym zachodzie Turcji. Wizyta odbyła się w ramach realizacji projektu „The language of dances” („Język tańca”) dofinansowanym przez program Młodzież (akcja 1 – młodzież w działaniu). Oprócz grupy z Polski Turcy gościli również młodzież z Ukrainy i Rumunii.      
 • Półserio trzecie w Polsce

  Znów sukces szkolnego miesięcznika z Topoli Królewskiej. Redakcja "Półserio" po raz kolejny została doceniona, zdobywając III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych Forum Pismaków. 154 punkty. Na tyle zostało "wycenione" czasopismo z naszej szkoły. Jedynie dwa punkty dzielą nas do wicemistrza Forum Pismaków. To wielki sukces, większy niż I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gazetek Szkolnych "Gimnazjalni Żurnaliści" z 2009 roku. Teraz znaleźliśmy się wśród "śmietanki" wydawnictw szkolnych w kraju. Forum Pismaków to najbardziej prestiżowy i jedyny obecnie konkurs o zasięgu ogólnopolskim, mający bogatą tradycję, bo była to już XV edycja. Uroczyste podsumowanie wyników odbyło się 09. 04. 2010 r. w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, gdzie nagrodzono najlepsze szkolne czasopisma z całej Polski. Konkursowi patronowali: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej oraz Marek Łapiński - Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Warto dodać, iż do konkursu zgłosiło się 110 szkolnych redakcji i nadesłano ponad 330 gazetek ze wszystkich województw. Jury Forum Pismaków oceniało m.in. samodzielność myślenia, nonkonformizm, różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich, grafikę oraz estetykę gazetek. Redakcja szkolnego czasopisma "Półserio", składająca się z uczniów klasy II A i częściowo I A otrzymała pamiątkowy dyplom i program do montażu filmów. Ponadto dwuosobowa delegacja wraz z opiekunem uczestniczyła w dwudniowych warsztatach dziennikarskich zorganizowanych przez Fundację Nowe Media.

 •  
 •  
 • 2009
 •  
 • To był bardzo dobry rok szkolny. Wysoka ocena powizytacyjna, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła Edukacyjną Wartość Dodaną za lata 2006-2008-nasze Gimnazjum zalicone zostało do szkół sukcesu. 

Do Gimnazjum uczęszcza 385 uczniów  - 18 oddziałów

 • II miejsce w ogólnopolskich eliminacjach do Konkursu Ekonomicznego „Gimnazjalne Potyczki” organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Narodowy Bank Polski dla reprezentacji klasy IB

 • III miejsce w kategorii klas III gimnazjum w Międzypowiatowych Potyczkach Matematycznych Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów dla Patrycji Olczyk z klasy III A pod opieką p. Agnieszki Wyrzykowskiej

 • I miejsce w kategorii klas III gimnazjum w IV Powiatowych Potyczkach Matematycznych dla Patrycji Olczyk z klasy III A pod opieką p. Agnieszki Wyrzykowskiej

 • II miejsce w kategorii klas I gimnazjum w IV Powiatowych Potyczkach Matematycznych dla Ilony Graczyk z klasy IB pod opieką p. Agnieszki Wyrzykowskiej

 • I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Biblioteka to plus" organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi, Filia w Łęczycy dla Kamila Góry

 • III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym "Biblioteka to plus" organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi, Filia w Łęczycy dla Darii Zasada

 • Uczennice: Olczyk Patrycja, Tomczak Anna, Pietrzak Agata zakwalifikowały się do finału konkursu matematycznego „Nie tylko dla orłów…”. Finał konkursu został przeprowadzony 30 marca 2009r. w ZSZ w Ozorkowie .
  W części indywidualnej Patrycja Olczyk zajęła II miejsce, w części grupowej dziewczyny zajęły III miejsce.
  Osoby wyróżnione to: Góra Karolina, Kaźmierczak Sebastian, Kolińska Martyna, Napieralska Emilia, Siciak Damian.

 • Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotoego z Historii - uczeń klasy III E Tomasz Dębski pod opieką p. Anny Lickowskiej;

 • Szkolny Klub Przedsiębiorczości prowadzony przez Panie Jolantę Kuropatwę i Agnieszkę Wyrzykowską najlepszym klubem przedsiębiorczości w województwie łódzkim w kategorii gimnazjum;

 • II miejsce w III Powiatowym Konkursie Poetyckim "Ziemia łęczycka rzeźbiona słowem" - uczennica klasy II E Marta Trocińska, III miejsce Patrycja Bindas, wyróżnienie Anna Makarowska II E pod opieką p. Barbary Doniak;

 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Krasomówczym dla Magdaleny Stolińskiej z klasy III E pod opieką p. Barbary Doniak

 • Wyróżnienie w konkursie literackim "Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania" dla uczennicy Justyny Banasiak z klasy III D pod kierunkiem p. Renaty Kubiak

 • I miejsce w Konkursie plastycznym "Kutrzeba" zorganizowanym przez Urząd Miasta w Łęczycy w ramach 69 rocznicy Bitwy nad Bzurą dla Darii Pachlińskiej z klasy II B oraz II miejsce dla Katarzyny Kotarskiej , III dla Anny Damilak z klasy II E pod opieką p. Andrzeja Łuczaka. Ponadto wyróżnienie otrzymali Kamila Suska z klasy II E Angelina Kuleczka z klasy III B, Patrycja Bindas z klasy II D.

 • dniach 11-14 sierpnia w naszej szkole odbyły  się  XV Ogólnopolskie Warsztaty Grupy Roboczej SNM Matematyka i Komputery pod hasłem
  "Technologia przy tablicy" z udziałem Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Prof. Henryka Kąkola i Koordynatora Grupy Roboczej Dr Tadeusza Ratusińskiego  2008 
  13 stycznia 2008r braliśmy udział w zbiórce w ramach XVI Finału wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sami utworzyliśmy sztab, który jak się potem okazało był jedynym na terenie łęczyckiego powiatu. W mieście i gminie Łęczyca kwestowało 37 wolontariuszy. Byli to chętni uczniowie klas trzecich. Przeprowadziliśmy również licytację gadżetów przesłanych przez fundację!...

  Dnia 10 marca 2008r. braliśmy udział w konferencji poświęconej problematyce przedsiębiorczości, połączonej z galą nadania Certyfikatów Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". Konferencja, której organizatorem była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości odbyła się w Łodzi pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. . Nasze gimnazjum znalazło się na liście 14 szkół z województwa łódzkiego, które uzyskały Certyfikat. Radość nasza była tym większa, iż byliśmy jednym z dwóch gimnazjów, które uzyskały ten znak jakości na terenie naszego województwa.

  Dnia 28 kwietnia 2008 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie liderów programu Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. W gronie liderów znalazło się również nasze gimnazjum. Podczas spotkania nagrodzone zostały 64 szkoły, które najlepiej spośród 205 wyróżnionych Certyfikatem realizują zadania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, kształtują postawy przedsiębiorcze, przygotowując swoich absolwentów do dorosłego życia...

 

 

 

 

 • W dniach 6 -7 czerwca 2008r. odbył się w Łęczycy dwudniowy II Jarmark Benedyktyna Polaka.  W końcowej klasyfikacji wśród gimnazjów najlepszą Szkolną Drużyną Rycerską okazało się  Gimnazjum w Topoli Królewskiej "Miłoszanie".

  Już po raz trzeci Narodowy Bank Polski zorganizował uroczystą Galę Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls. Tegoroczna ceremonia – z udziałem prezesa NBP Sławomira Skrzypka – odbyła się 7 listopada w Galerii Porczyńskich w Warszawie.
  Szkolny Klub Przedsiębiorczości w Topoli Królewskiej okazał się najprężniej działającym klubem w województwie łódzkim. Tytuły najlepszych nauczycieli przedsiębiorczości w województwie łódzkim w kategorii szkoła gimnazjalna otrzymały opiekunki naszego klubu- Pani Jolanta Kuropatwa i Pani Agnieszka Wyrzykowska.

  • IV miejsce w finale Eliminacji Wojewódzkich XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego - Opoczno 2008 dla Magdaleny Stolińskiej z klasy III E pod opieką p. Barbary Doniak
    

  2007 - Sześcioro uczniów z Kl.III zdobyło tytuł " Uczeń z Klasą"

                  - 8 października odbyła się III Sesja Popularnonaukowa " W kręgu Miłosza" pod przewodnictwem Pani prof. Krystyny Poklewskiej.

                   - Projekt opracowany przez naszych nauczycieli w ramach Programu " Nowy Impuls" uzyskał pozytywną opinię. Szkoła otrzymała 53 tys. dotacji.

  2006 - Uczennica Magda Durda zajmuje II miejsce w Finale " Moja Bezpieczna Szkoła".

                  - 23 czerwca wręczono po raz pierwszy " Srebrne Tarcze" za osiągnięcia 85 pkt. na egzaminie gimnazjalnym, coroczną średnią conajmniej 5,0, wzorowe zachowanie .Otrzymali je uczniowie: Jarosław Stefaniak, Agnieszka Sobczak, Marlena Baranowska, Łucja Sobola, Jan Krajewski, Krzysztof Mikołajczyk, Tomasz Góra, Bartłomiej Kuropatwa, Bartosz Lipiński.

                  - 9 października święto patrona szkoły-II Sesja Popularnonaukowa " W Kręgu Miłosza" pod przewodnictwem Pani prof. Krystyny Poklewskiej.

                  - 26 października Gimnazjum otrzymało przyznany na pięć lat przez Łodzkiego Kuratora Oświaty Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

                  - Uzyskaliśmy najlepszy w powiecie wynik na egzaminie gimnazjalnym ( 33,7 ; 26,24)

  2005 - 19 stycznia spotkanie młodziezy z Panią profesor Krystną Poklewską - rozpoczyna się dyskusja nad wyborem Patrona Gimnazjum. Rada Pedagogiczna,Rodzice i młodziez prezentują wspólnego kandydata na Patrona . Został nim Czesław Miłosz

                 - Nasza uczennica Marlena Baranowska zajmuje I miejsce w woj. Łodzkim i zostaje laureatką Konkursu Historycznego.

               - 6 czerwca odbywa się w naszej szkole I Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich.

               - 1 września jest nas w dalszym ciągu ponad 450.

               - 5 października I Sesja Popularnonaukowa " W Kręgu Miłosza" , Sesję prowadziła Pani profesor Krystyna Poklewska z Uniwerstytetu Łódzkiego. Twórczość Czesława Miłosza przybizali nam profesorowie Uniwerstytetu Łódzkiego: - Pan prof. Jerzy Pandecki, Pani prof. Maria Berkan - Jabłońska, Pan prof. Jacek Brzozowski, Pani prof. Ratajska, Pan prof. Jerzy Wiśniewski, Pani prof. Krystna Pietrych, Pani prof. Marzena - Łabieniec.

               - 8 października z udziałem dostojnych gości: Ordynariusza Diecezji Łowickiej ks. biskupa Anrzeja Dziuby, władz powiatowych i gminnych,  Gimnazjum nadano im. Czesława Miłosza i wręczono sztandar. Na budynku odsłonęto tablicę pamiątkową poświęconą Czesławowi Miłoszowi.

                - Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przyjęło nasz projekt w ramach programu " Szkoły Marzeń " Otrzymaliśmu dotację w wysokości 88 tys. zł.

                - 25-27 listopada uczeń Gimnazjum Jarosław Stefaniak zajął I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

  2004 - 07 sierpnia Kierownik Budowy Pan Michał Kuciapski z firmy " Budrox" wbija pierwszy "palik" pod budowę Sali Sportowej, która ma być oddana za rok.

                 - 01 września rok szkolny rozpoczyna rekordowo duza liczba uczniów - 464, w szkole jest 21 oddziałów. Pracuje 38 nauczycieli ,wychowawców i psycholog szkolny.

          - Uczeń Gimnazjum Adam Kabat odbiera nagrodę z rąk Mistrza Roberta Korzeniowskiego za finał ogólnopolskiego konkursu " Zostań Mistrzem"

                 - Powołany zostaje Szkolny Klub Wolontariatu

  2003 - Powstaje sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpoczyna nadawanie szkolne radio "Pauza" pod wodzą Pani Ewy Krzemińskiej.

  - 23 marca uczeń Mariusz Mierczyński zajmuje I miejsce na szczeblu regionu w Konkursie " Losy zołnierza i dzieje oręza polskiego" i reprezentuje szkołę w finale ogólnopolskim.

  - 25 maja Festyn Europejski - wspaniała zabawa dla uczniów i środowiska.

  - 1 września pracuje w Gimnazjum 33 nauczycieli

  2002 - 1 września oddanie do uzytku nowego i nowoczesnego budynku Gimnazjum. Uroczystość z udziałem wladz, poświęcenie szkoły. Szkola przystępuje do Programu "GLOBE". W Gimnazjum powstaje Międzyszkolne Centrum informacji. Dołączyliśmy do Ogólnopolskiego Programu  "Szkoła z Klasą"

  2001 - 19 maja uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego w budynek Gimnazjum. Poświęcenia aktu  dokonuje  Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej ksiądz Józef Zawitkowski w obecności Sekretarza Premiera RP Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego,Marszałka woj. Łódzkiego Pana Mieczysława Teodorczuka, władz powiatu i Gminy. Aktu wmurowania dokonuje Wójt Gminy Andrzej Wdowiak i Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kryszkowski.

  - 1 września w Gimnazjum pracuje 21 nauczycieli. Uczy się 312 uczniów.

  2000 - od 1 września jest nas 209, rozmieszczonych w 10 oddziałach.Szkola wydaje miesięcznik "Półserio". Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie budowy nowego budynku Gimnazjum. Przetarg na budowę wygrywa gostynińska firma budowlana " BUDROX". Koszt budowy 5 milionów zł.

  -13 listopada rozpoczynają się pierwsze prace budowlane, obiekt ma być oddany do uzytku na 1 września 2002 r.

  1999 - 15 marca Rada Gminy Łęczyca podejmuje uchwałę o utworzeniu Gimnazjum, którego obwód szkolny obejmuje teren Gminy Łęczyca.

                  - 20 marca Wójt Gminy mgr inz. Andrzej Wdowiak podpisuje akt załozycielski Gimnazjum, pierwszym dyrektorem zostaje mgr Jan Perka.

                  - 1 września Gimnazjum rozpoczyna rok szkolny z siedzibą tymczasową w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Lokietka w Topoli Królewskiej.

  Rok szkolny rozpoczyna 99 uczniów, rozmieszczonych w 5 oddziałach. Pierwsi nauczyciele Gimnazjum: 1. mgr Jolanta Kuropatwa - historia, 2. mgr  Jolanta Śmiechowicz - jęz. rosyjski, 3. mgr Sławomir Doniak - jęz. polski, 4. mgr Małgorzata Przybylak - matematyka